Zużycie i import gazu ziemnego do UE wzrosły w 2015 r.

,

Według pierwszych szacunków, zapotrzebowanie na gaz ziemny w Unii Europejskiej wzrosło w 2015 r. o 4,4%. Jest to związane głównie z niższymi temperaturami w porównaniu do roku poprzedniego. Surowiec ten nadal charakteryzuje się jednak niską konkurencyjnością cenową w stosunku do alternatywnych paliw w energetyce. Wzrósł także import gazu do UE z Norwegii i Rosji, co powodowane jest m.in. spadającym wydobyciem wewnątrz samej Wspólnoty.

Według danych Societe Generale, zapotrzebowanie na gaz ziemny w Unii Europejskiej wzrosło w 2015 r. o 4,4% w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost wynika przede wszystkim z niższych temperatur w I poł. zeszłego roku. Według informacji Komisji Europejskiej, w pierwszych dwóch kwartałach wzrost zapotrzebowania wyniósł 7% rok do roku, w trzecim popyt utrzymał się na stabilnym poziomie. Z danych tych wynika, że w IV kwartale 2015 r. zużycie gazu ziemnego w UE spadło, co prawdopodobnie jest konsekwencją względnie wysokich temperatur.

Przy wzroście zapotrzebowania istotnej roli nie odegrał natomiast wzrost popytu na gaz ziemny ze strony energetyki, który pozostaje niski. W 2015 r. mniej gazu ziemnego do wytworzenia energii zużyto między innymi na rynku niemieckim (o 7%) i brytyjskim. Spadające ceny błękitnego paliwa w teorii powinny poprawić jego konkurencyjność, jednak coraz niższe ceny węgla sprawiają, że relacja cenowa tych surowców nadal jest niekorzystna dla pierwszego z nich. Pod koniec 2015 r. niemiecki rząd podwyższył wsparcie dla elektrociepłowni wykorzystujących gaz ziemny, jednak z wypowiedzi uczestników rynku wynika, że wsparcie to nadal jest niewystarczające by skłonić ich do większego wykorzystania błękitnego paliwa kosztem węgla.

W 2015 r. wzrósł także import gazu ziemnego do Unii Europejskiej. Norwegia wyeksportowała do państw Wspólnoty 108 mld m3, a więc o 7 mld m3 więcej niż w roku poprzednim. Według słów Aleksieja Millera, eksport rosyjskiego gazu do  państw tzw. „dalekiej zagranicy” (Unii Europejskiej i Turcji) wyniósł 159,4 mld m3, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu do roku 2014. Rekordową ilość surowca sprzedał rosyjski koncern w Niemczech – na rynek niemiecki trafiło 45,3 mld m3.

Wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny w 2015 r. okazał się rozczarowujący, szczególnie biorąc pod uwagę, że za punkt odniesienia wzięty jest 2014 r., który cechował się rekordowo niskim zużyciem błękitnego paliwa. Jednocześnie wzrost ten powodowany był przede wszystkim nieco niższymi temperaturami. Mimo spadających cen, gaz ziemny nadal przegrywa konkurencję cenową przede wszystkim z węglem kamiennym. W ujęciu procentowym wyższy od wzrostu zużycia okaże się prawdopodobnie wzrost importu błękitnego paliwa, co związane jest ze spadającym wydobyciem wewnątrz Unii. Istotnym czynnikiem jest tu znaczący spadek wydobycia z holenderskiego złoża Groningen.