Zmiany cen LNG

,

Ceny spot LNG w Azji Wschodniej spadły w ciągu ostatniego miesią­ca, odnotowano jednak zaintereso­wanie na zakupy w krajach Ameryki Południowej, które musiały zaspo­koić zimowe zapotrzebowanie. Ceny w tym rejonie półkuli południowej wzrosły więc w przybliżeniu o 30%. W Europie utrzymują się niskie ceny LNG.

W okresie 16 maja – 15 czerwca cena spot LNG w Azji Południowo­-Wschodniej wynosiła średnio 5,45 USD/MMBtu, czyli o 4% mniej niż miesiąc wcześniej, średnia EAX (East Asia Index) była, pomimo tego, o 10% wyższa niż rok temu. Miało na to wpływ okresowe wycofanie się Japonii oraz Chin z rynku, ponie­waż dostawy w ramach kontrak­tów długoterminowych wystarczają tym państwom na tyle, że nie mu­szą kupować surowca po wyższych stawkach na rynku spot. Japonia do­datkowo uruchomiła dwa reaktory atomowe, co zmniejszyło popyt na LNG na rynku. Chińczycy natomiast zachowują ostrożność w zamawia­niu pojedynczych dostaw.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.