Zmiana zasad tranzytu gazu przez Ukrainę

,

Od 1 stycznia 2016 r. na Ukrainie obowiązują nowe zasady tranzytu gazu, oparte na unijnym modelu entry-exit. Oznacza to wzrost taryf przesyłowych dla Gazpromu w porównaniu do wcześniej stosowanego systemu. W perspektywie krótko i średnioterminowej, strona ukraińska będzie naliczała stawki taryfowe za tranzyt rosyjskiego gazu zgodnie z nowymi regulacjami, zaś Gazprom będzie płacić opłaty tranzytowe zgodnie z dotychczasową literą prawa obowiązującą w zawartym w 2009 r. kontrakcie. Może to doprowadzić do ewentualnego wybuchu kryzysu gazowego w br.

W ostatnich dniach grudnia 2015 r., ukraiński regulator ds. energetycznych zmienił zasady tranzytu gazu przez terytorium Ukrainy. Od 1 stycznia br. na Ukrainie funkcjonuje system oparty na unijnym modelu entry-exit, ze stałymi taryfami w punktach wejścia i wyjścia z ukraińskiego systemu przesyłu gazu. Zmiana taryf jest rezultatem przeniesienia dotychczasowych kompetencji w zakresie ustalania stawek z NAK Naftohazu Ukrainy do Państwowej Komisji, co było przewidziane ustawą „o rynku gazu” z kwietnia 2015 r., stopniowo wprowadzającego normy prawne odpowiadające unijnemu ustawodawstwu. Oznacza to wzrost taryf przesyłowych dla Gazpromu o ok. 20-30% w porównaniu do wcześniej stosowanego systemu. Jednak należy zaznaczyć, że tranzyt gazu przez Ukrainę oparty jest na umowie pomiędzy NAK Naftohazem Ukrainy a Gazpromem z 2009 r., który nie przewidywał jednostronnej zmiany sposobu ustalania wysokości taryfy przesyłowej. Może to w perspektywie zarówno krótko, jak i średnioterminowej oznaczać powstanie kolejnego pola do konfrontacji gazowej pomiędzy Rosją i Ukrainą, w przypadku zignorowania przez stronę rosyjską nowych stawek taryfowych. W najbardziej pesymistycznym scenariuszu może to poskutkować wstrzymaniem tranzytu gazu przez Ukrainę i poborowi przez Kijów surowca w ramach rekompensaty za nieotrzymane środki finansowe z tego tytułu.

Komisja ustanowiła na wszystkich punktach wejścia do ukraińskiego systemu przesyłowego gazu taryfę w wysokości 12,47 USD/1000 m³ gazu. Z kolei taryfy dla punktów wyjścia z systemu wahają się w przedziale od 16,74 USD do 32,80 USD/1000 m³, odpowiednio: Ananjew – 16,74 USD, Bieriegowo – 31,03 USD, Griebieniki – … pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.