Wzrost aktywności upstream’owej na Morzu Północnym.

,

Wzrost aktywności upstream’owej na Morzu Północnym.

Część instytucji i państw ogłasza koniec ery ropy i gazu, choć nadal wiele europejskich firm angażuje sie w działalność poszukiwania, rozpo­znania i wydobycia węglowodorów na Morzu Północnym.

17 grudnia ENI wznowiło wydobycie ze złoża Arctic Goliat na Morzu Pół­nocnym nawet do 100 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dzien­nie. Spółka planuje wykonanie 2 ko­lejnych odwiertów w 2018 r.

Total przedłużył kontrakt ze spółką Maersk Drilling. Kontrakt dotyczy złoża Martin Linge w norweskiej części Morza Północnego. Z takiej możliwości mogą skorzystać również pozostałe podmioty przez najbliższe 2 miesiące.

Spółka VNG przedstawiła plan zagospodarowania norweskiego złoża gazu i ropy naftowej – Fenja. Do tzw. startupu w 2021 r. spółka zamierza zainwestować w projekt do 2,2 mld USD. Spółka posiada 30% udziałów. Również hiszpańska spółka Rep­sol przedstawiła plany, co do zagospodarowania norweskiego złoża Yme na Morzu Północnym. Respol wyda do ok. 1 mld USD. Zdolności produkcyjne złoża Yme wyniosą do 50 tys. boe/dzień.

Wintershall rozpoczął wydobycie ze złoża Maria na norweskim szelfie o III kwartały wcześniej niż plano­wano. Spółce udało się ograniczyć koszty o 20% do poziomu 12 mld NOK (koron norweskich). Jest to 1 złoże w Norwegii, zarządzane przez tę spółkę. Prócz Wintershall (50% udziałów) partnerami projektu są Petoro i Spirit Energy – odpowiednio 30% i 20%.