Wolumeny obrotu gazem i wzrost importu LNG z USA

,

W 2018 r. wzrosły obroty gazu na rynku spot i nieznacznie spadł obrót na rynku terminowym. Wzrost spre­adu cen między rynkami USA i Azji wpływa na wzrost importu LNG do Europy.

W 2018 r. na platformie Pegas od­notowano nieznaczny spadek wolu­menu obrotów., do poziomu 1 963 TWh, w porównaniu do 2017 r. (1 977 TWh). W porównaniu do 2017 r. największy wzrost obrotów odnoto­wano na rynku spot – wzrost o 35% do 1 111 TWh, głównie za sprawą zwiększonych o 67% obrotów na TTF do 382 TWh. Na pozostały wolu­men złożyło się 377 TWh z Gaspoola i NCG, 162 TWh z PEGu, 80 z CEGHu, 25 TWh z ETF, 70 TWh z ZEE i ZTP i 3,5 TWh z CZ VTP.

Wzrost spreadów pomiędzy kon­traktami lato-zima 2019 r. W I poł. stycznia br. na TTF odnotowano zwiększenie rozpiętości cen do po­ziomu – 2,35 EUR/MWh, co oznacza wzrost o niecałe 60% w stosunku do stawek grudniowych, równych 1,49 EUR/MWh, lecz jest to także najwyż­szy wynik w ciągu ostatnich pięciu lat. Na spadek cen kontraktowych na lato br. złożyło się kilka czynni­ków, po pierwsze znaczny wolumen regazyfikacji LNG (spadek zapotrze­bowania na LNG w Azji), po drugie poprawa warunków pogodowych – eksperci szacują, że w magazynach po sezonie grzewczym pozostanie umiarkowana ilość gazu, co składa się na niższy od podaży popyt na kontrakty S2019. Utrzymanie cen w kontraktach W2019 gazu jest uwa­runkowany przez stałe ceny węgla (wysokie CCGT).

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów