Wkład Polski w budowę własnego hubu gazowego.

,

Wkład Polski w budowę własnego hubu gazowego.

Projekt Korytarza Północnego, transport gazu na Ukrainę, Czechy i Słowację, połączenie gazociągowe z Litwą –  jako niektóre z polskich działań na rzecz powstania hubu gazowego. 

Obecnie Polska prowadzi kilka projektów na rzecz dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Wśród nich można wyróżnić jako kluczową budowę Baltic Pipe. Jak informuje prezes GAS-SYSTEM Tomasz Stępień: prócz głównych zainteresowanych – Dania i Norwegia, można wskazać Komisję Europejską. Projekt ma szczególne znaczenie dla zacieśniania współpracy i zależności gospodarczych pomiędzy państwami członkowskimi UE. Prócz statusu Project Common Intrest  klasyfikuje się do unijnych programów „Łącząc Europę”.

Obok Baltic Pipe, rozważane są również inne alternatywne projekty dostaw błękitnego paliwa do państw Europy Wschodniej:

- dostawy LNG na Ukrainę,

- rozbudowa połączeń z Czechami i Słowacją,

- gazociąg Polska-Litwa.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.