W jaki sposób zmiana rozporządzenia 994/2010 wpłynie na uczestników rynku

,

W jaki sposób zmiana rozporządzenia 994/2010 wpłynie na uczestników rynku

Nowe unijne rozporządzenie dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego wprowadzi zmiany do rozporządzenia 994/2010, co wymusi zmiany krajowych przepisów oraz powinno zostać uwzględnione w modelu kontraktacji zarówno w transgranicznym rynku hurtowym, jak i detalicznym. 

Po kilku latach rozmów uwzględniających wyniki stress testu na wypadek zakłóceń w dostawach gazu, polska inicjatywa siedmiu postulatów w zakresie bezpieczeństwa obrotu i dostaw gazu ziemnego, osiągnęła kompromis, daleki od założeń, który dopiero ocenimy. Natomiast obecna propozycja wprowadza nowe wątki związane z kontraktacją i ochroną dostaw na potrzeby rynku detalicznego, co odbiega od założeń Porozumienia z Międzynarodową Agencją Energii. No cóż, będzie to kolejna próba budowania współpracy regionalnej w obszarze bezpieczeństwa dostaw gazu.

 

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.