W jaki sposób zmiana rozporządzenia 994/2010 wpłynie na uczestników rynku

,

Nowe unijne rozporządzenie dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego wprowadzi zmiany do rozporządzenia 994/2010, co wymusi zmiany krajowych przepisów oraz powinno zostać uwzględnione w modelu kontraktacji zarówno w transgranicznym rynku hurtowym, jak i detalicznym. 

Po kilku latach rozmów uwzględniających wyniki stress testu na wypadek zakłóceń w dostawach gazu, polska inicjatywa siedmiu postulatów w zakresie bezpieczeństwa obrotu i dostaw gazu ziemnego, osiągnęła kompromis, daleki od założeń, który dopiero ocenimy. Natomiast obecna propozycja wprowadza nowe wątki związane z kontraktacją i ochroną dostaw na potrzeby rynku detalicznego, co odbiega od założeń Porozumienia z Międzynarodową Agencją Energii. No cóż, będzie to kolejna próba budowania współpracy regionalnej w obszarze bezpieczeństwa dostaw gazu.

Ilość ostatnich zmian regulacji może być przytłaczająca dla sektora gazowego. Niemniej jednak podmioty poważnie traktujące obszar regulacji zmuszone będą do uwzględniania nowych uwarunkowań obrotu i bezpieczeństwa dostaw. Zaczynając od definicji odbiorcy chronionego (w tym „solidarity”) zostaną przyjęte uwarunkowania dotyczące zasad podstępowania na wypadek potrzeby zakłóceń w dostawach, uwzględniające mechanizmy solidarnościowych na poziomie regionalnym. Określone mechanizmy w ramach planów krajowych i regionalnych zostały przypisanie do poszczególnych grup (podgrupach) ryzyk przypisanych do dróg i kierunków dostaw. W konsekwencji zmiany, konieczne będą również uzgodnienia dostosowujące do nowych wymagań utrzymania, wykorzystania i rozliczenia zapasów obowiązkowych. W tym obszarze interesujące będą wytyczne Komisji, które mają pojawić się na początku grudnia br. 1 października planowane jest wejście w życie nowej regulacji. Na 1 października planowane jest zawarcie porozumienia między państwami członkowskimi dotyczącego stosowania mechanizmów solidarnościowych na poziomie regionalnym.