USA zwiększają zdolność eksportową LNG

,

USA zwiększają zdolność eksportową LNG

W stanie Maryland firma Dominion Energy otworzyła drugi terminal eksportujący LNG w USA. Tym sa­mym przyspiesza postęp inwestycji, powiązanych z największymi świato­wymi konsumentami.

Firma wydała około 4 mld USD na rozbudowę Cove Point, żeby przysto­sować zakład do eksportu LNG. Dzię­ki temu, jednostka rywalizuje z firmą Cheniere Energy, która posiadała pozycję monopolisty przez kontrolę terminalu w Sabine Pass w Luizjanie. Konkurencja również przystępuje do inwestycji; w Sabine Pass działają 4 jednostki, o mocy 20 mln m3 dzien­nie każda, natomiast piąta ma zostać ukończona w połowie 2019 r.

Zdolność terminalu, o wielkości nie­co ponad 21 mln m3 dziennie (7,7 mld m3 rocznie), została wykupiona na następne 20 lat m.in. przez indyj­ski GAIL, Sumitomo Corp oraz Tokyo Gas. Dominion poinformował rów­nież, że Royal Dutch Shell przejmie początkowe ładunki LNG od Cove Point.

Wraz z wymienionymi terminala­mi oraz kolejnymi w budowie, Sta­ny Zjednoczone do końca br. będzą posiadać trzecią światową zdolność eksportu LNG, która wzrośnie z 108 do 150 mln m3 dziennie. Do końca 2019 r. wartość ta ma wynosić już 286 mln m3 dziennie (104 mld m3 rocznie).