USA prowadzi prace nad zaostrze­niem sankcji wobec NS2

,

Amerykański Kongres rozpoczął pra­ce nad falą kolejnych sankcji wobec firm uczestniczących w inwestycji lub budowie Nord Stream 2. Sprawa jest bardzo poważna, ponieważ rozsze­rza obszar wielomiliardowego spo­ru, w sektorze gazu ziemnego, który dotychczas był traktowany jako de­likatny, w odniesieniu do Rosji. Jego zakończenie będzie natomiast mia­ło wpływ na przyszłości rynku gazu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Niemcy zapewniają o zamiarze udzielenia pomocy niemieckim oraz europejskim firmom, które zosta­ną obłożone sankcjami, w związku z rozszerzeniem represji USA na podmioty współpracujące z Gaz­promem. Zarzucają dodatkowo brak dostatecznej jasności dotychczaso­wych sankcji, nałożonych na Rosję, co miałoby uniemożliwić skuteczne zastosowanie się do nich. Zaostrze­nie polityki Waszyngtonu wydaje się, zdaniem Niemców, prawdopodobne wraz z rozpoczęciem prac przez ame­rykański kongres nowej kadencji.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów