URE zatwierdził nowe taryfy gazowe

,

W dniu 17 grudnia 2014 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy kluczowym przedsiębiorstwom sektora gazowego, które obowiązują od 1 stycznia 2015 r. Ceny gazu będą niższe, natomiast stawki dystrybucyjne zostały nieco podwyższone.

Prezes URE 17 grudnia 2014 r. zakończył postępowania o zatwierdzenie taryf ustalonych przez kluczowe przedsiębiorstwa sektora gazowego, tj.: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny (PGNiG OD), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., SGT EuRoPol Gaz oraz Polską Spółkę Gazownictwa. Wskazać należy, że Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę gazową dla PGNiG jedynie na cztery miesiące. Rynek odczytuje tą decyzję jako utrzymanie restrykcyjnej polityki wobec spółki. Natomiast pozostałe taryfy zostały zatwierdzone na okres 12 miesięcy. W przypadku odbiorców PGNiG nabywających paliwa do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu większym niż 25 mln m³, spadek średnich cen wyniesie 4% dla gazu wysokometanowego i 1,4% dla gazu zaazotowanego. Natomiast średnie ceny gazu dla odbiorców PGNiG od w 2015 r. będą niższe od cen tegorocznych o 1,8% dla gazu wysokometanowego, 0,8% dla gazu zaazotowanego Lw i o 1% dla gazu zaazotowanego Ls. URE podał, że w wyniku zatwierdzenia nowych taryf płatności odbiorców w gospodarstwach domowych związane z zakupem paliw gazowych od PGNiG Obrót Detaliczny, w ramach umów kompleksowych, nie zmienią się. Stawki przedsiębiorstw sieciowych będą wyższe o ok. 1,5% dla odbiorców EuRoPol Gaz, o 6,4 % dla odbiorców GAZ-SYSTEM, a dla odbiorców PSG o 3% dla gazu wysokometanowego, 2,3 % dla gazu zaazotowanego Ls i 2,9% dla gazu zaazotowanego Lw. Wzrost stawek opłat dwóch ostatnich przedsiębiorstw sieciowych podyktowany jest koniecznością zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia środków na modernizację oraz rozwój sieci gazowej.