UOKiK nałożył karę na PGNiG za niewykonanie decyzji

,

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na PGNiG karę pieniężną w wysokości 10 442 635 PLN za niewykonanie decyzji w części zobowiązującej tę spółkę do usunięcia z umów z odbiorcami ograniczeń w zmniejszaniu ilości zamawianego gazu. Urząd natomiast postanowił umorzyć postępowanie w odniesieniu do spółki PGNiG Obrót Detaliczny.

W grudniu 2013 r. UOKiK wydał decyzję nr DOK-8/2013, w której uprawdopodobnił wykorzystywanie pozycji dominującej przez PGNiG. Spółka stosowała niekorzystne postanowienia w umowach ze swoimi odbiorami gazu. Praktyki te mogły mieć negatywny wpływ na liberalizację rynku gazowego, gdyż utrudniały działalność przedsiębiorcom odsprzedającym gaz kupiony hurtowo od PGNiG, a nawet mogły doprowadzić do wyeliminowania ich z rynku. Decyzja została wydana również na podstawie przepisów unijnych, gdyż praktyki PGNiG mogły również uniemożliwiać rozpoczęcie działalności przez nowych sprzedawców, w tym z krajów UE… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.