Umowa wymiany aktywów gazowych pomiędzy BASF i Gazpromem nie dojdzie do skutku

,

Gazprom i BASF nie zrealizują umowy zamiany aktywów gazowych. Brak finalizacji umowy zmniejsza możliwości Gazpromu w zakresie większej dywersyfikacji rynków zbytu gazu. Spowoduje to utrzymanie się dłuższej zależności od rynków w Europie Środkowej i Wschodniej (w tym w Polsce), co jednocześnie poprawi pozycję negocjacyjną tamtejszych odbiorców.

18 grudnia br. przedstawiciele Gazpromu i BASF poinformowali o rezygnacji z umowy wymiany aktywów gazowych. Na początku grudnia obie spółki utrzymywały jeszcze, że umowa zostanie sfinalizowana do końca roku. Brak finalizacji transakcji jest prawdopodobnie skutkiem aktualnej sytuacji politycznej na Ukrainie, z którą wiąże się niekorzystny klimat dla rosyjskich inwestycji w UE. Widoczne jest to także w przypadku innych inwestycji rosyjskich (np. przejęcia RWE DEA, South Stream, zwolnieniu gazociągu OPAL z zasady TPA). Na mocy omawianego porozumienia Gazprom miał zwiększyć z 50% do 100% swój udział w spółkach: Wingas (jeden z największych traderów gazu na rynku niemieckim, obecny także na rynku belgijskim, holenderskim, duńskim, francuskim, brytyjskim, austriackim i czeskim, posiada także poprzez swoją spółkę-córkę Astora magazyny gazu w Niemczech i Austrii), WIEH (dostawy gazu na rynek niemiecki), WIEE (dostawy gazu na rynek rumuński i bułgarski) oraz przejąć 50% udziałów w spółce poszukiwawczo-wydobywczej Wintershall Noordzee B.V. Natomiast BASF otrzymać miał 25% + 1 akcję w aczimowskich polach gazowych na złożu Urengoj na Syberii, wraz z prawem zwiększenia w nich swojego udziału do 50%. Brak transakcji wydaje się być korzystny dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej, w tym dla Polski. Gazprom nie uzyska bowiem możliwości większej swobody wyboru rynku, na którym sprzeda swój gaz. Powoduje to większe uzależnienie rosyjskiego giganta od zbytu w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, co poprawia pozycję negocjacyjną (np. w zakresie ceny) tamtejszym odbiorców… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.