Ukraińcy zwiększają rewersowe dostawy gazu

,

W styczniu br. słowacki Eustream uruchomił kolejną procedurę open-season, w ramach której oferuje zdolności przesyłowe w kierunku Ukrainy. Moce słowacko-ukraińskiego połączenia wzrosły o ponad 25% do 416 tys. MWh (40 mln m³)/d. Na najbliższe dni planowany jest również powrót do importu gazu z kierunku polskiego.

21 stycznia br. słowacki OSP Eustream otworzył procedurę tzw. open-season na moce przesyłowe na Ukrainę. W ramach procedury spółka oferuje przerywane zdolności 88,4 tys. MWh dziennie na punkcie wyjścia Budince, czyli tzw. małym rewersie. Moce dostępne będą od 1 marca 2015 r. Procedura ma charakter wiążący, a oferty przyjmowane będą do 17 lutego br.

Ogłoszenie nowego open-season oznacza podniesienie przepustowości gazociągu Vojany-Użhorod. Dotąd dzienne zdolności wynosiły 328 tys. MWh (31,5 mln m³), a aktualnie wzrastają one do 416 tys. MWh (40 mln m³). Eustream oferuje przesył na punkcie wyjścia Budince od sierpnia 2014 r., początkowo w reżimie przerywanym, a od października ub.r. w ciągłym. Zdaniem Eustream, w ramach poprzedniego open-season w listopadzie 2014 r., zainteresowanie dostępną przepustowością przerywaną…  pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.