Ukraina stawia na europejskie dostawy gazu

,

W wyniku prognozowanego znaczącego spadku kosztów rewersowych dostaw gazu z kierunku zachodniego, a także nieopłacalności importu gazu z Rosji na Ukrainę, władze w Kijowie poinformowały o zamiarach zapełnienia ukraińskich PMG surowcem sprowadzanym z Europy. Proces ten będzie możliwy dzięki zwiększeniu możliwości realizacji rewersowych dostaw gazu do 22,1 mld m3/r (234 TWh/r), tj. do poziomu oznaczającego faktyczne uniezależnienie się Ukrainy od bezpośrednich dostaw rosyjskiego surowca.

Ukraińskie władze poinformowały, że od początku lutego br. poziom dostaw europejskiego gazu w porównaniu do całkowitego importu surowca przez Ukrainę (tj. łącznie z UE i Rosji) zbliżył się do poziomu 2/3. Tymczasem w styczniu br. rewersowe dostawy gazu z UE wyniosły 1,1 mld m3 (12 TWh), tj. 55% łącznego importu gazu wynoszącego 2 mld m3 (21 TWh).

Największe znaczenie w dostawach gazu na Ukrainę ma obecnie Słowacja. 6 lutego br. słowacki premier Robert Fico zapowiedział kolejne rozszerzenie możliwości dostaw surowca ze Słowacji, z 11,5 mld m3/r (122 TWh/r) obecnie, do 14,5 mld m3/r (154 TWh/r) od 1 marca 2015 r., co odpowiada 75% ubiegłorocznego importu gazu przez Ukrainę. Zwiększenie możliwości dostaw gazu ze Słowacji jest wynikiem… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.