Ukraina deklaruje chęć budowy interkonektora do Polski i importu do 8 mld m3/r gazu

,

Ukraiński premier Arsenij Jaceniuk zadeklarował, że po wybudowaniu terminalu LNG w Świnoujściu Ukraina jest zainteresowana rozpoczęciem importu regazyfikowanego w Polsce surowca w objętości do 8 mld m3/r. Według ukraińskiego premiera w tym celu konieczna jest budowa interkonektora Polska – Ukraina, którego budowę strona ukraińska zaproponowała latem ub.r. Ze względu na ograniczenia przesyłowe polskiej sieci gazociągowej, a także brak planów jej rozbudowy w kierunku ukraińskim wydaje się, że inicjatywa ta nie ma szans na powodzenie.

15 grudnia br. miało miejsce spotkanie ukraińskiego premiera Arsenija Jaceniuka i prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jednym z głównych tematów rozmowy obu polityków były kwestie energetyczne. Arsenij Jaceniuk, komentując rozpoczęcie działalności polskiego terminalu LNG w Świnoujściu zadeklarował, że ta „zwiększająca energetyczną niezależność Polski” inwestycja mogłaby pomóc zwiększyć niezależność energetyczną Ukrainy. W tym kontekście ukraiński premier przypomniał o przedstawionym pół roku temu projekcie budowy nowego interkonektora Polska – Ukraina, który miałby połączyć polską sieć gazociągową w Hermanowicach pod Przemyślem z największym ukraińskim magazynem gazu Bilcze Wolica o pojemności ok. 17 mld m3. Ukraiński premier zadeklarował, że po wybudowaniu gazociągu Kijów mógłby importować z Polski do 8 mld m3/r gazu. Wcześniej Ukraińcy deklarowali, że planowany interkonektor mógłby służyć zabezpieczeniu Polski i pozostałych państw UE w moce magazynowe zlokalizowane w zachodniej Ukrainie.

Ze względu na obecne moce terminalu LNG w Świnoujściu (7,5 mld m3/r), a także względnie małą przepustowość polskich sieci przesyłowych łączących Polskę północno-zachodnią z południowo-wschodnią, nawet mimo teoretycznego wybudowania planowanego interkonektora Polska nie byłaby obecnie w stanie przesyłać na Ukrainę zadeklarowanych przez ukraińskiego premiera objętości gazu. Jednocześnie mając na uwadze realizowaną przez GAZ-SYSTEM strategię rozbudowy polskiej sieci gazociągowej, a także posiadane obecnie przez Ukrainę moce rewersowych dostaw gazu z kierunku Węgier, Polski i Słowacji (ponad 22 mld m3/r) nie wydaje się, by budowa nowego gazociągu była potrzebna zarówno Polsce, jak i Ukrainie.