UE zależy na utrzymaniu tranzytu przez Ukrainę.

,

UE zależy na utrzymaniu tranzytu przez Ukrainę.

Obecny rosyjski kontrakt tranzytowy przez terytorium Ukrainy wygasa w 2019 r. Data ta zbiega się z plano­wanym terminem oddania do użytku NS2. W związku z tym pojawia się py­tanie o zasadność przedłużania kon­traktu na przesył gazu przes ukraiński system przesyłowy.

Obecnie Naftogaz czeka na rozstrzy­gnięcie Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie ws. sporu z Gazpromem. Spółka opracowała plan strategiczne­go przekształcenia i rozwoju np. na wzór spółki Shell w oparciu o odpo­wiednie rozstrzygnięcie Trybunału.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.