Szanse notowań ropy naftowej URAL w rublach

,

Szanse notowań ropy naftowej URAL w rublach

Mechanizm notowań ropy naftowej w rublach na giełdzie SPIMEX w Sankt Petersburgu

Od listopada 2016 r. na giełdzie SPIMEX w Sankt Petersburgu promowany jest handel ropą naftową w rublach. Po aneksji Krymu i nałożonych sankcjach, od 2014 r. spadł kurs rubla i Rosja boryka się z wahaniami kursowymi. Próbą rozwiązania problemu ma być wprowadzenie handlu w oparciu o własną walutę z wyłączeniem dolara (USD). Ma to na celu polepszyć sytuację ekonomiczną kraju który jest światowej skali producentem ropy naftowej – największy eksporter ropy naftowej z poza krajów OPEC.  Rosja próbuje zbudować nowy mechanizm ustalania cen ropy naftowej Ural. Ropa naftowej Ural to znaczny wolumen, który w połączeniu z rozbudowaną infrastrukturą transportową  stanowi potencjału dla nowego rynku.

Dotychczas inicjatywa nie została przyjęta z entuzjazmem przez rynek, do której wymagane są znaczne zasoby finansowe. Podobne próby podejmowały już inne kraje i nie zakończyły się one powodzeniem. Niemniej jednak, sprawa jest o tyle poważna, że jeżeli Rosji udałoby się rozwinąć nowy sposób handlu i rozliczenia, może to zachwiać kursem USD, tj. waluty dominującej przy rozliczeniach handlu ropą. Reperkusje mogą być zarzewiem kolejnego konfliktu.