Statoil przedstawił rozczarowujące wyniki poszukiwań gazu w obszarze arktycznym

,

Zaprezentowane przez Statoil wyniki poszukiwań prowadzonych na Morzu Barentsa nie dają podstaw do przeprowadzenia komercyjnego wydobycia na tym obszarze. Wprawdzie z uwagi na brak wystarczającej ilości odwiertów poszukiwawczych jest jeszcze zbyt wcześnie, aby ocenić potencjał wydobywczy tego regionu, to jednak istnieje ryzyko, że do wydobycia gazu w norweskiej części Arktyki nie dojdzie. W takim scenariuszu prawdopodobne jest utrzymanie się trendu spadkowego norweskiego wydobycia surowca, co może wpłynąć na wzrost i niestabilność cen na europejskich hubach gazowych.

7 sierpnia br. Statoil przedstawił wyniki poszukiwań gazu na koncesji Hoop znajdującej się w norweskiej części Morza Barentsa. W pierwszej połowie roku w obszarze tym spółka przeprowadziła trzy odwierty poszukiwawcze: Apollo, Atlantis i Merkury. Według oświadczenia firmy zanotowano wprawdzie przepływ gazu w odwiertach, jednakże wstępne kalkulacje dotyczące łącznej ilości odkrytego gazu, które wahają się w przedziale 1-2 mld m3  pokazują, że jest to wielkość zbyt mała dla przeprowadzenia komercyjnego wydobycia…jeśli chcesz przeczytać całość skontaktuj się z nami przez zakładkę Kontakt.