Stacja przeładunku LNG w Kłajpedzie ma powstać w 2017 r.

,

Klaipedos Nafta wraz z PPS Pipeline Systems podpisały umowę na budowę naziemnej stacji przeładunku LNG, która pozwoli na dostarczanie cysternami skroplonego gazu do klientów w Polsce i w krajach bałtyckich oraz obsługiwać będzie pływającą jednostkę bunkrowania statków. Zakres oferowanych usług umożliwi efektywniejsze wykorzystanie mocy terminalu i promocję Kłajpedy jako regionalnego hubu.

12 lutego Klaipedos Nafta ogłosiło w komunikacie prasowym, że wybrany został projektant i wykonawca naziemnej stacji przeładunku i bunkrowania LNG w Kłajpedzie. Przetarg wygrała niemiecka PPS Pipeline Systems wraz z czeskim Chart Ferox. Wartość kontraktu wynosi 27,7 mln EUR (bez VAT). Umowa wejdzie w życie po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Klaipedos Nafta, które ma się odbyć 8 marca. Prace budowlane mają się rozpocząć natychmiast po zatwierdzeniu umowy i zakończyć w przeciągu piętnastu miesięcy. W planach znajduje się instalacja pięciu zbiorników LNG, każdy po 1000 m3. Stacja finansowana jest bez udziału państwa.

Budowa stacji przeładunkowej pozwoli na bunkrowanie statków oraz przeładunek LNG na cysterny i dostarczanie gazu w postaci skroplonej drogą naziemną do odbiorców w krajach bałtyckich i w Polsce. W listopadzie ubiegłego roku Klaipedos Nafta wraz z niemieckim Bomin Linde LNG założyło joint-venture Blue LNG, które zbuduje pływającą jednostkę bunkrowania statków. Ta z kolei ma dostarczać LNG do klientów Bomin Linde LNG oraz pozwoli na zaopatrywanie małych terminali LNG w regionie. Nowa naziemna infrastruktura będzie ją obsługiwać. Realizacja nowych usług przez terminal w Kłajpedzie umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie terminalu.