Spada wydobycie gazu w Rosji i dochodowość całej branży

,

Rosjanie informują o spadającym wydobyciu i dochodach największego rosyjskiego holdingu gazowego – Gazpromu. Spadające ceny eksportowe rosyjskiego surowca, a także wywołany dewaluacją kursu rubla oraz spowolnieniem gospodarczym gwałtowny spadek dochodowości jego sprzedaży na rynku wewnętrznym oznaczają, że również bieżący rok może być dla Gazpromu bardzo ciężki.

Zgodnie ze statystykami wydobycie gazu ziemnego w Rosji w pierwszych dwóch miesiącach 2015 r. zmniejszyło się o 7,2% r/r (do 115 mld m3). Największy udział w spadku wydobycia gazu miał Gazprom, który zmniejszył produkcję surowca w pierwszych dwóch miesiącach tego roku o 14% r/r. Gazprom poinformował również, że dywidendy za 2014 r., które holding jest zobowiązany zapłacić państwu będą mniejsze o 11,57 mld RUB (190 mln USD) r/r, a całość dywidend, które koncern zamierza wypłacić swoim akcjonariuszom zmniejszy się o 28,4 % r/r do 122 mld RUB (2 mld USD).

Spadek wydobycia gazu w pierwszych dwóch miesiącach był związany ze zmniejszonym eksportem surowca do państw zachodnich oraz na Ukrainę. Obecnie, w obliczu zwiększenia eksportu w kierunku zachodnim, wydobycie może wzrosnąć, ale mniejszy popyt wewnętrzny spowodowany recesją gospodarczą będzie niwelować ten efekt. Mniejsze dywidendy wypłacane przez Gazprom są spowodowane niższymi dochodami koncernu, których przyczyn należy upatrywać w taniejącej ropie naftowej wpływającej na cenę gazu, a także spowolnieniu gospodarczemu w samej Federacji Rosyjskiej. Jako, że oba te czynniki w 2015 r. nie zmienią zasadniczo swego trendu, to obecny rok będzie pod względem finansowym dla Gazpromu zdecydowanie gorszy od poprzedniego.