Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze

,

Posłowie przyjęli nowelizację ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje mają ułatwić i przyspieszyć prowadzenie prac poszukiwawczych i wydobywczych służących pozyskiwaniu węglowodorów, czego efektem powinno być zwiększenie podaży gazu ziemnego, w tym łupkowego.

W dniu 10 czerwca 2014 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu. Warto zaznaczyć, że najważniejsza z poprawek odrzuconych przez Sejm dotyczyła przywrócenia do projektu ustawy koncepcji NOKE, czyli Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych.

Nowelizacja wprowadza jedną koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz ich wydobycie. Dotychczas na każdą z tych faz działalności potrzebna była odrębna koncesja. Nowelizacja wprowadza tym samym koncesję poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczą… jeśli chcesz przeczytać całość, skontaktuj się z nami przez zakładkę Kontakt.