Sankcje podbijają atrakcyjność współpracy w obszarze Upstre­am’u z Rosją

,

Sankcje podbijają atrakcyjność współpracy w obszarze Upstre­am’u z Rosją

Rosnieft zwiększy produkcję ropy i gazu dzięki współpracy z BP. Za­graniczne koncerny energetyczne współpracują z rosyjskimi spółkami w zakresie węglowodorów, ocena zakresu i ryzyka naruszenia sankcji nałożonych na Rosję podbija zyskow­ność współpracy.

Rosnieft kontynuuje współpracę ze swoim udziałowcem, BP, który przystąpi do projektu wydobycia węglowodorów Kharampurneftegaz z arktycznego regionu Rosji – Jamał­-Nieńc. BP zwróciło się z wnioskiem do niemieckiego regulatora o zgodę na dołączenie do projektu. BP ma uzyskać udział w wydobyciu z dwóch znajdujących się tam złóż, których pokłady szacuje się na ponad 880 mld m³ gazu, wyniesie 49%, pozosta­ łe 51% przypada Rosnieftowi.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.