Ryzyko przerw tranzytu gazu przez terytorium Ukrainy

,

Z końcem roku kończy się umowa tranzytowa gazu Rosji przez teryto­rium Ukrainy. Celem Gazpromu jest zmiana trasy dostaw gazu do Euro­py z pominięciem zależności Ukra­iny, która kosztuje kilka mld USD. Z uwagi na brak ukończenia Nord Stream 2 oraz Turkish Stream, poja­wia się ryzyko przerw w dostawach gazu na początku 2020 r. Negocja­cje strony odbywają się na kilku płaszczyznach.

Nowy Prezydent Ukrainy nie zade­klarował jeszcze stanowiska wzglę­dem sporu handlowego z Gazpro­mem, chociaż jego 10-letnia umowa z Naftogazem kończy się w br.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów