Rywalizacja o europejski rynek gazu

,

Rywalizacja o europejski rynek gazu

Gazprom odczuwa oddech konku­rencji LNG, która wymusza obniżenie cen gazu. Pomimo rozwoju alter­natywnych kierunków dostaw na­dal utrzymuje dominującą pozycję w dostawach gazu dla Europy Środ­kowo-Wschodniej. Czy wzrost popu­larności LNG może zagrozić pozycji obecnego dostawcy ?

Szacuje się, że koszt dostaw amery­kańskiego LNG do Europy w 2018 będzie wahał się w przedziale od 265 do 295 USD/1000 m3, w zależ­ności czy uwzględnimy koszty kapi­tałowe amortyzacji terminali oraz wahania stawek charteru statków. Tymczasem, Gazprom wskazuje, że średnia cena koncernu w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. wy­niosła w przybliżeniu 190 USD/1000 m3 (5,25 USD/MMBtu). Do końcama się ona utrzymać na podob­nym poziomie. Natomiast, z uwagi na wzrost cen ropy, będzie się zwięk­szać w przyszłym roku.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.