Rynek ropy rządzi się własnymi pra­wami

,

Rynek ropy rządzi się własnymi pra­wami

Rosja i Arabia Saudyjska rozważają zawarcie nawet 20-letniego soju­szu naftowego. Czy zasady działa­nia OPEC na rynku ropy będą miały wpływ pod powstanie Gas OPEC?

Rosja oraz Arabia Saudyjska rozważa­ją zawarcie nawet 20-letniego soju­szu naftowego. Oznaczałoby to roz­szerzenie obowiązującej od stycznia 2017 r. umowy między tymi strona­mi, o kontroli znacznej części świato­wego wydobycia ropy, które wpływa również na ceny gazu ziemnego.

Ograniczenie wydobycia jest kontro­wersyjne z uwagi na zasady uczciwejkonkurencji, ponieważ ma wpływ wzrost poziomu cen ropy oraz wpły­wa na indeksowanie cen gazu. Dzia­łania OPEC bez z innych producen­tów i eksporterów (w tym Rosji) są kosztowne dla OPEC stąd potrzeba porozumienia. W 2014 r. cena ba­ryłki wynosiła ponad 100 USD, nato­miast w styczniu 2016 r. można było ją kupić za mniej niż 30 USD. Obecnie ceny ropy wynoszą jednak około 70 USD za baryłę, a zmniejszenie po­ziomu wydobycia na wpływ na ceny i przychody producentów i eksporte­rów ropy.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów