Rosyjski gaz w Europie – więcej i taniej

,

Gazprom kolejny raz obniżył prognozę średniorocznej ceny eksportu rosyjskiego gazu do państw europejskich. Holding zwiększył jednak prognozowany poziom eksportu błękitnego paliwa.

W pierwszych dniach sierpnia br. Gazprom kolejny raz obniżył średnioroczną prognozę ceny eksportowanego do państw europejskich i Turcji gazu z 240-245 USD/1000 m3, którą przewidywał w czerwcu br., do 235-242 USD/1000 m3. Holding prognozuje również, że w br. sprzeda na rynkach europejskich 156-158 mld m3 gazu, w tym w II połowie roku – 82-84 mld m3. Liczby te oznaczają podwyższenie czerwcowej prognozy, która wynosiła 153-155 mld m3 o 3%. Zaprezentowane przez Gazprom liczby oznaczają, że tegoroczne przychody holdingu z eksportu gazu do państw europejskich wyniosą 36,66-38,72 mld USD wobec 50,6 mld USD w ub.r. W 2014 r. Gazprom wyeksportował na rynki europejskie i turecki 147,2 mld m3 gazu ze średnią ceną 346 USD/1000 m3.

Wpływ na spadek cen eksportowych rosyjskiego gazu ma niski kurs ropy naftowej, wobec której są one określane, a także duża podaż gazu na rynku rosyjskim. Te mają jednak przełożenie na opłacalność importu błękitnego paliwa z Rosji przez europejskich odbiorców surowca. Obniżka cen rosyjskiego gazu sprawiła, że w lipcu br. Gazprom wyeksportował na rynki europejskie 14,3 mld m3 gazu, co jest rekordowym wskaźnikiem lipca w całej historii holdingu. Tymczasem w I połowie br. eksport rosyjskiego gazu ukształtował się na poziomie 74,3 mld m3, tj. o 6,5 mld m3 (8%) mniej niż w 2014 r.

By dalej zwiększać eksport rosyjskiego gazu Gazprom będzie musiał w dalszym ciągu dostosowywać swoją politykę cenową do oczekiwań europejskiego rynku. Zwiększając własny eksport holding będzie musiał się jednak pogodzić z dalszymi obniżkami własnych cen.