Rosjanie prognozują znaczący spadek cen eksportowanego do UE gazu

,

Rosyjskie władze zapowiadają na 2016 r. spadek ceny eksportowanego do państw europejskich i Turcji gazu do 187 USD/1000 m3. W kolejnych latach prognozowany jest natomiast wzrost cen surowca do poziomu 221-235 USD/1000 m3.

Cena rosyjskiego gazu eksportowanego do państw UE ma spaść w przyszłym roku o ok. 20,4%, jak wynika z opublikowanej pod koniec maja „Prognozy Rozwoju Makroekonomicznego Federacji Rosyjskiej na lata 2016-2018”.

Uaktualniony przez rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego dokument prognozuje, że w 2016 r. cena eksportowanego do państw europejskich i Turcji gazu obniży się do 187 USD/1000 m3 z 235 USD/1000 m3 w bieżącym roku. Tym samym w 2016 r. będzie czwartym w kolejności rokiem spadku cen eksportowych rosyjskiego gazu, które w ostatnich latach (2012-2015) obniżały się odpowiednio o 0,5%, 9,2% i 32,9% r/r. Na lata 2017 i 2018 resort przewiduje podwyżkę cen gazu do odpowiednio 221 USD/1000 m3 i 235 USD/1000 m3.

Powyższa projekcja zmiany cen rosyjskiego gazu została opracowana dla bazowego wariantu zmiany cen ropy naftowej. Zakłada ona, że średnia cena baryłki ropy naftowej wyniesie w 2015 r. 50 USD, a w kolejnych latach wrośnie odpowiednio do 60, 65 i 70 USD. W prognozie zawarto również tzw. wariant optymistyczny, który zakłada, że w 2015 r. cena baryłki ropy naftowej wyniesie 60 USD, a w kolejnych latach odpowiednio 70, 80 i 90 USD. Dla wariantu tego ministerstwo nie przygotowało jednak prognozy zmiany cen eksportowanego z Rosji gazu.

Projekcja Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego nie oznacza, że ceny eksportowanego z Rosji do UE gazu faktycznie osiągną zakładany przez rosyjskich urzędników poziom. Krótkoterminowo jednak, tj. w perspektywie 2015 i 2016 r., prognozy ministerstwa powinny jednak oddawać rzeczywisty poziom cen sprzedawanego przez Rosjan błękitnego paliwa. Tym samym w perspektywie najbliższych miesięcy należy oczekiwać dalszego spadku cen rosyjskiego gazu, w tym m.in. na rynku polskim.