Rosja zmuszona jest uczestniczyć w konkurencyjnym dla niej rynku LNG

,

Z uwagi na ograniczone możliwości lądowego transportu gazu z rozbu­dowywanych złóż gazu na Syberii, Rosja wybrała alternatywną drogę eksportu gazu, w formie LNG przez terminale na Półwyspie Jamalskim., Obok Yamal LNG Novateku oraz pro­jektu Sachalin-2 Gazpromu inwestu­je w dalszą rozbudowę zdolności eks­portowych skroplonego gazu. Chiny importują coraz więcej LNG.

Firmy Novatek oraz Gazprombank ukończyły terminal eksportowy LNG w Wysocku (wybrzeże bałtyckie, nie­daleko granicy fińskiej), o początko­wej rocznej zdolności równej 660 tyś. ton LNG, który można rozbudo­wać do 730 tyś. ton LNG. Docelowo jednostka ma zostać powiększo­na także o drugi terminal do końca 2020 r., o mocy 1,1 mln ton LNG. Novatek posiada 51% udziałów pro­jektu, pozostałe 49% należą do Gaz­prombanku.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów