Propozycja Ugody Komisji Europejskiej i Gazpromu.

,

Propozycja Ugody Komisji Europejskiej i Gazpromu.

Komisja opublikowała propozycję rozstrzygnięcia postępowania antymonopolowego przeciw Gazprom i wezwaniem interesariuszy do zgłoszenia uwag do proponowanego rozstrzygnięcia. Jest to kluczowy moment regulacyjny dla warunków dostaw gazu do Europy Środkowo-Wschodniej

Z uwagi na udowodnione zarzuty nadużycia pozycji dominującej umożliwiające stosowanie niedozowanych klauzul zakazu odsprzedaży, dzielenia rynków i stosowanie nieuczciwej polityki cenowej,  13 marca 2017 r. Komisja opublikowała propozycję rozstrzygnięcia postępowania antymonopolowego przeciw OAO Gazprom i OOO Gazprom Eksport wraz z propozycją zobowiązań ze strony grupy Gazprom i wezwaniem interesariuszy do zgłoszenia uwag do proponowanego rozstrzygnięcia.

Propozycje wskazują na warunki ugody w formie zobowiązania ze strony Gazpromu do zapewnienia konkurencyjnych cen dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW), umożliwienia swobodnego przepływu gazu  oraz elastyczności punktów dostaw. Jak zwykle w takich rozstrzygnięciach szczegóły decydują o skutkach takiej decyzji, ponieważ dla poszczególnych poszkodowanych krajów (Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Węgry i Słowacja) przewidziano inne warunki ugody. W ocenie ekspertów w przypadku Polski proponowane rozstrzygnięcie nie uwzględnia sedna problemu, ponieważ nie rozstrzyga swobodnego przepływu gazu  w kontekście projektów NS1 i NS2 wraz z ich przedłużeniem oraz blokady wirtualnego przesyłu w Drozdowiczach. Doprecyzowania wymagają warunki zmiany punktów dostaw nie tylko dla Polski, ale całości regionu EŚW, szczególnie w obszarze kosztów związanych z dostarczaniem. Interesujące są propozycje zapewniania konkurencyjności cen, z tego względu warto jest zaproponować rozstrzygnięcie, które będzie korzystne dla całego regionu. Kara pieniężna jest mało prawdopodobna, dlatego zachęcamy do zgłoszenia konstruktywnych wniosków.