Promocyjne oferty PGNiG OD dla biznesu

,

PGNiG Obrót Detaliczny wprowadza cztery nowe oferty promocyjne dla klientów z grup taryfowych od W5 do W8.

PGNiG S.A. niedawno wprowadził program rabatowy dla klientów strategicznych. Program cieszył się dużym zainteresowaniem. Dlatego też PGNiG OD zaproponowało swoim klientom nowe promocyjne oferty. Są to: ,,Automatyczna promocja 5%”, ,,Stałe oszczędności”, ,,Elastyczna cena” oraz ,,Rabat łączony – średnie firmy”. Skorzystanie z wymienionych ofert jest dobrowolne.

,,Automatyczna promocja 5%” jest przeznaczona dla biznesu w zakresie grup taryfowych W-5 – W8, E. Klienci otrzymują 5% rabatu od ceny wynikającej z aktualnie obowiązującej taryfy. Promocja obowiązuje do końca tego roku.

Z promocji ,,Stałe oszczędności” mogą skorzystać małe, średnie i duże firmy, którym dostarczany jest gaz w ramach grup taryfowych W-5- W-8, E1 (A,B). Odbiorcy mogą uzyskać korzyści w postaci rabatu w wysokości od 6% do 8,5%. Oferta jest przewidziana do wykorzystania... pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.