Projekt rozporządzenia dot. bunkrowania LNG.

,

Ministerstwo Energii prowadzi konsultacje, dotyczące projektu rozporządzenia dot. nowych zasad użycia i eksploatacji punktów bunkrowania LNG

ME w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prowadzi prace nad projektem rozporządzenia z listopada br. ws. szczegółowych wymagań technicznych dla punktów bunkrownia skroplonego gazu ziemnego (LNG).

W obecnym systemie prawnym brak jest jednolitych regulacji określających wymagania techniczne urządzeń ciśnieniowych, punktów bunkrowania, czy projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń łączących punkt z tankowcami LNG. W związku z czym rozporządzenia określa:

  • szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji punktów bunkrowania LNG (są one określone w normie PN-EN ISO 20519)
  • rodzaje badań technicznych punktów bunkrowania LNG przeprowadzanych przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT) oraz sposób i terminy przeprowadzania tych badań,
  • wysokość opłaty za przeprowadzenie badania przez TDT