Problematyczny open-season dla interkonektora Słowacja-Węgry

,

Ogłoszony w listopadzie open-season na zdolności przesyłowe słowacko-węgierskiego interkonektora został przesunięty na inny termin. Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami zawartymi w Monitorze Gazowym, nie można wykluczyć dalszych opóźnień w uruchomieniu połączenia.

15 grudnia słowacki OSP Eustream podał, że w związku z okolicznościami niezależnymi od operatora jest zmuszony do modyfikacji zasad procedury open-season dla pierwszego słowacko-węgierskiego połączenia. Eustream zdecydował się na wycofanie pierwotnej wersji zasad i zapowiedział ogłoszenie nowej wersji 17 grudnia. Eustream i węgierski Magyar Gáz Tranzit oferują zdolności ok. 114000 MWh dziennie w kierunku Węgier i 45600 MWh dziennie na Słowację w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2036 r.

Procedura open-season na zdolności interkonektora została ogłoszona w listopadzie br. Natomiast 12 grudnia br., na trzy dni przed upływem terminu przyjmowania ofert… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.