Pierwsza aukcja gazu na giełdzie w Petersburgu

,

24 października br. miała miejsce pierwsza aukcja gazu na Petersburskiej Międzynarodowej Giełdzie Towarowo-Surowcowej, na której sprzedano 21 mln m3 surowca w cenie nie odbiegającej od średniej rynkowej wartości gazu w punkcie jego sprzedaży. Pierwszą aukcję gazu należy ocenić jako akcję PR-ową, która nie oznacza początku istnienia w Rosji konkurencyjnego i płynnego rynku gazu. Należy zakładać, że również w najbliższych miesiącach, a nawet latach, handel gazem poprzez SPbMTSB nie wpłynie fundamentalnie na rosyjski rynek surowca. Mimo tego początek handlu gazem poprzez giełdę jest ważnym sygnałem dla rynku, oznaczającym rozpoczęcie procesu przemian rosyjskiego rynku regulowanego w rynek konkurencyjny.

W II połowie października br. rozpoczęto handel gazem ziemnym na Petersburskiej Międzynarodowej Giełdzie Towarowo-Surowcowej (dalej: SPbMTSB). Zgodnie z planem rozwoju platformy handlu gazem, w IV kwartale 2014 r. handel surowcem na giełdzie będzie odbywać się raz w miesiącu, z dostawą gazu w następnym miesiącu. W 2015 r. surowiec ma być sprzedawany poprzez SPbMTSB z wyprzedzeniem 1 i 10 dni. Na tej podstawie ma być następnie sformułowany indeks cen gazu. Jako punkty bazowe odbioru surowca określono stacje kompresorowe Nadym oraz Wyngapurowskaja, leżące w Jamało-Nienieckim okręgu autonomicznym (dalej: JNAO).

W czasie pierwszej aukcji na SPbMTSB, która miała miejsce 24 października br., sprzedano 21 mln m3 gazu w 11 transzach z dostawą w listopadzie. Sprzedaż była ponad 40-krotnie niższa od… jeśli chcesz przeczytać całość skontaktuj się z nami przez zakładkę Kontakt.