Perspektywa wykorzystania LNG jako paliw do transportu

,

Od kilku lat na obszarze Morza Północnego i Bałtyckiego rozwija się wykorzystanie LNG jako paliwa żeglugowego, niestety nasze krajowe regulacje nie są przygotowane do nowych możliwości.

Klaipedos Nafta podpisała 11 kwietnia memorandum z belgijską spółką Fluxys, dotyczące współpracy w zakresie rozwoju usług tzw. małego LNG -  bunkrowania oraz przeładunku tego paliwa. Polska zamierza zwiększyć dwukrotnie zakupy LNG, do poziomu 2,7 mld m3 rocznie, o czym zapewnił wiceprezes PGNiG.

Niestety Polska nie ma przygotowanych regulacji umożliwiających rozwój nowego rynku. Wyrażono zaledwie wolę uregulowania tych kwestii. „Obecnie  brak  jest  regulacji prawnych  (przepisów  techniczno-budowlanych),  które wprost określałyby warunki techniczne i zasady usytuowania infrastruktury do tankowania gazu ziemnego [LNG]” – zapisano w Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Brak konkretnych przepisów dotyczy wielu zagadnień związanych z LNG, jednak można spodziewać się ich powstania w najbliższym czasie, ponieważ rząd planuje m.in. budowę 11 drogowych stacji tankowania LNG (koszt budowy instalacji wynosi od 400 tys. do 1 mln PLN) wzdłuż sieci bazowej TEN-T.