Opublikowano stress-testy odporności rynków europejskich na potencjalne zakłócenia dostaw gazu

,

Komisja Europejska opublikowała raport będący wynikiem zleconych przez nią stress-testów rynków gazowych państw europejskich. Powodem badań była obawa KE, że w następstwie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego może dojść do przerw w dostawach gazu rosyjskiego na rynki europejskie. Analiza wykazała, że w przypadku współpracy energetycznej państw UE, można uniknąć większych zakłóceń, nawet w przypadku sześciomiesięcznej przerwy w dostawach surowca.

W połowie października br. KE opublikowała raport podsumowujący zlecone przez nią stres-testy rynków gazowych państw europejskich. KE zaleciła przeprowadzenie stress-testów 38 państw, analizując dwa możliwe scenariusze zakłóceń w okresie od jednego do szczęściu miesięcy, w tym całkowitej przerwy w dostawach gazu rosyjskiego oraz zakłóceń w dostawach przesyłów przez infrastrukturę znajdującą się na Ukrainie.

Badanie wykazało, że długotrwałe zakłócenia dostaw będą miały znaczący wpływ na UE, a szczególnie dotknięte mogą być kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Analiza mówi także, że w przypadku współpracy wszystkich państw UE oraz Wspólnoty Energetycznej, bez względnego obciążenia, zapewnione zostaną dostawy dla odbiorców przez okres sześciu miesięcy, zmniejszając deficyt rosyjskiego gazu z poziomu 80-100% do 20-60%.

W wypadku regionu bałtyckiego uznano, że problemy mogą wystąpić jedynie w sytuacji całkowitego wstrzymania dostaw rosyjskiego gazu, a za najbardziej zagrożone kraje uznano Estonię i… jeśli chcesz przeczytać całość skontaktuj się z nami przez zakładkę Kontakt.