Okresowa nadpodaż LNG

,

Nadpodaż LNG w okresie zimowym wpłynęła na spadek cen surowca o ponad połowę. Rozbudowa infra­struktury do skraplania i transportu LNG będzie wywierać dalszą presję cenową.

Zgodnie z wypowiedzią dyrekto­ra finansowego BP, popyt na LNG w Azji był słabszy od spodziewane­go. W połączeniu z odczuwalnie cie­plejszą pogodą na początku br. oraz trwałym rozbudowywaniem poda­ży LNG, spowodowało to nadwyżkę skroplonego gazu na rynku, dzięki której znacznie obniżyły się ceny dostaw spot LNG w Europie i Azji.

Ceny na TTF spadły nawet do 13,75 EUR/MWh na początku kwietnia, podczas gdy we wrześniu 2018 r. było to blisko 30 EUR/MWh. Bench­mark JKM (azjatyckie LNG) osiągnąłrekordowe notowania, na poziomie 12 USD/MMBtu we wrześniu 2018 r., natomiast obecnie wynosi on około 5,54 USD/MMBtu – od końca marca spadł on nawet do 4,37 USD/ MMBtu. Nadmiar LNG prawdopo­dobnie utrzyma się jeszcze w 2020 r. i przekierowywany będzie do Eu­ropy, w związku z czym ceny powin­ny pozostać na niskim poziomie.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów