Ogromna restrukturyzacja na ener­getycznym rynku niemieckim

,

Ogromna restrukturyzacja na ener­getycznym rynku niemieckim

W ślad za rewolucyjnymi zmianami na niemieckim rynku energii, podą­żają ogromne transakcje na rynku fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji. Fiński Fortum kupił 47% akcji Unipe­ra. RWE i E.ON planują podział Inno­gy. RWE rozważa wymianę aktywówz francuskim Engie lub włoskim Ene­lem.

Wyznacza się trend kolejnych zmian na europejskim rynku energii, jak zwykle diabeł tkwi w szczegó­łach, co, dlaczego i jak restrukturyzu­jemy… W ślad za zmianami podąża norweski Statoil, który próbuje do­stosować swoją strukturę biznesową do zachodzących zmian.

W lutym spółka Fortum wykupiła 47% akcji Unipera za kwotę 8,05 mld EUR oraz rozważa dalsze przejęcia w Polsce i na Łotwie. Uniper odnoto­wał 18-procentowy spadek rocznych przychodów za 2018 r.

Spółki RWE i E.ON planują podział Innogy na 2 oddzielnie zarządzane spółki lub zamianę aktywów. Nato­miast jak koryguje niemiecki urząd antymonopolowy jest jeszcze za wcześnie na przesądzanie ostatecz­nego rozwiązania.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów