Obowiązuje nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

,

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Zmiany wprowadzone do IRiESD związane są z dostosowaniem się do zatwierdzonej przez Prezesa URE IRiESP oraz wynikają z uporządkowania zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne w dotychczasowej praktyce.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lutego 2015 r. zatwierdzona została Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Weszła ona w życie w dniu 1 marca 2015 r. o godz. 6.00.

Wprowadzone zmiany związane są z dostosowaniem się do zatwierdzonej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. OSD, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, zobligowany jest bowiem do dostosowania IRiESD do zatwierdzonej przez Prezesa URE IRiESP. Ponadto zmiany mają na celu uporządkowanie zagadnień, które w dotychczasowej praktyce wywoływały wątpliwości interpretacyjne.

Do głównych zmian IRiESD zaliczyć należy doprecyzowanie zasad współpracy z operatorami innych systemów dystrybucyjnych. Instrukcja rozszerza na tzw. „małych” operatorów systemów dystrybucyjnych zasady, które do tej pory dotyczyły tylko dużych operatorów. Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie zapisów porządkujących zasady zamawiania i alokacji kosztów przy zamawianiu mocy umownych przez małych operatorów, tzw. Operatorów Systemów Współpracujących (OSW). Dotychczas OSW, którego system dystrybucyjny zasilany jest z obszaru dystrybucyjnego OSD mógł zamówić… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.