Obowiązek zarejestrowania się w krajowym rejestrze uczestników rynku gazu prowadzonym przez URE

,

Prezes URE przypomniał o obowiązku zarejestrowania się w krajowym rejestrze przed zawarciem transakcji podlegających zgłoszeniu do ACER. Wynika to z rozporządzenia REMIT.

Prezes URE w opublikowanej Informacji nr 22/2015 z dnia 18 maja 2015 r. przypomniał uczestnikom hurtowego rynku energii elektrycznej i gaz ziemnego o obowiązku zarejestrowania się w krajowym rejestrze przed zawarciem transakcji, która podlegać będzie zgłoszeniu do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Obowiązek zgłaszania wprowadziło rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (rozporządzenie REMIT).

Według rozporządzenia wykonawczego do REMIT opublikowanego przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 r. obowiązek raportowania zleceń i transakcji giełdowych do ACER zacznie obowiązywać od 7 października 2015 r. w przypadku obowiązku raportowania kontraktów standardowych na dostawę energii lub gazu, natomiast w przypadku kontraktów niestandardowych od 7 kwietnia 2016 r. Prezes URE wskazał jednak, że zainteresowane podmioty powinny rejestrować się odpowiednio wcześniej... pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.