Obniżenie cen paliw gazowych

,

Prezes URE 16 kwietnia br. zatwierdził zmianę taryfy gazowej PGNiG S.A. i Hermes Energy Group S.A. W przypadku PGNiG korekta taryfy polega na obniżeniu cen paliw gazowych, natomiast w odniesieniu do spółki Hermes dotyczy zmiany zakresu kryteriów kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych.

W dniu 16 kwietnia br. Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy gazowej PGNiG dotyczącą dostarczania paliw gazowych do przedsiębiorstw nabywających paliwa do dalszej odsprzedaży oraz odbiorców końcowych o rocznym zużyciu przekraczającym 25 mln m3. Będzie ona obowiązywała przez 3 miesiące, czyli do końca lipca br. Pozostałe taryfy gazowe zatwierdzone przez Prezesa URE w grudniu 2014 r., w tym m.in. taryfa PGNiG Obrót Detaliczny dotycząca odbiorców w gospodarstwach domowych, zostały zatwierdzone do końca grudnia 2015 r.

Korekta taryfy polega na obniżeniu cen paliw gazowych w praktycznie każdej grupie taryfowej (z wyjątkiem grup WM-G2 i WT-B5). Jest to efekt spadku kosztów ich pozyskania spowodowany obniżką cen ropy naftowej. Średnia cena paliwa gazowego została obniżona średnio o 7,1% w przypadku gazu wysokometanowego oraz 3,2% dla gazu zaazotowanego, co wynika z... pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.