O reformie rynku gazu na Ukrainie.

,

Ukraina prowadzi silne działania na rzecz reformy rynku gazu ziemnego. W tym wprowadzi wirtualną ofertę magazynowania gazu nawet do 3 lat wprzód i przeprowadzi restrukturyzację krajowej spółki zgodnie z dyrektywami UE. 

Ukraina wycofuje się z projektu reformy sposobu naliczania cen gazu dla gospodarstw domowych. Nowe regulacje zakładały rozdzielenie cen gazu i za transport. Projekt regulacji miał wejść w życie 1 kwietnia br. Natomiast Ukraińska Komisja ds. Energii i Urządzeń Energii Atomowej postanowiła o niewprowadzeniu projektu w życie. Wśród przyczyn można wskazać m.in. obawy przed wzrostem cen gazu Wg. opinii przedstawicieli rządu nowy sposób naliczania cen wiązałby się ze wzrostem kosztów zakupu gazu od 1,3 do 3 razy.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.