Nowy projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy

,

Opublikowano nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy. Dotychczas obowiązujące przepisy były nieadekwatne do stanu rozwoju rynku gazu ziemnego oraz poziomu rozwoju infrastruktury. Najistotniejszą zmianąjest dostosowanie przepisów rozporządzenia do prawa UE w zakresie zobowiązania do dywersyfikacji wyłącznie gazu ziemnego sprowadzanego spoza UE lub EOG.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w dniu 19 marca 2015 r. nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy. Obecnie trwają jego konsultacje publiczne. Zakończą się one 2 kwietnia br.

Przyczyną wprowadzenia zmian jest fakt, że w chwili obecnej przepisy rozporządzenia są nieadekwatne do stanu rozwoju rynku gazu ziemnego i zmian zachodzących w sektorze w Polsce, w Europie i na świecie. Ponadto spółki miały problem z wypełnieniem obowiązku dotyczącego dywersyfikacji źródeł dostaw. Dodatkowo rozporządzenie nie odzwierciedla stanu rozwoju infrastruktury gazowej na terytorium Polski, stanowiąc utrudnienie w wykorzystaniu dostępnej infrastruktury przesyłowej, dywersyfikującej kierunki dostaw gazu do Polski. Do najistotniejszych zmian wprowadzanych w rozporządzeniu należą… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.