Nowy projekt rozporządzenia dywersyfikacyjnego

,

Opublikowano nowy projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy. Obecnie trwają jego konsultacje, które zakończą się 21 sierpnia 2015 r.

6 sierpnia 2015 r. Ministerstwo Gospodarki przekazało do ponownych uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy. Pierwszy projekt rozporządzenia został przekazany w kwietniu 2015 r. Uwagi do nowego projektu można zgłaszać do 21 sierpnia 2015 r.

Obecnie obowiązujące przepisy nie są adekwatne do stanu rozwoju rynku gazu ziemnego i zmian zachodzących w sektorze w Polsce, Europie i na świecie. Dodatkowo nie odzwierciedlają one stanu rozwoju infrastruktury gazowej na terytorium Polski, stanowiąc utrudnienie w wykorzystaniu dostępnej infrastruktury przesyłowej, dywersyfikującej kierunki dostaw gazu do Polski.

Do najistotniejszych zmian wprowadzanych w nowym projekcie rozporządzenia należy… pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.