Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne

,

Senat przyjął pięć doprecyzowujących poprawek do nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, natomiast sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych część poprawek przyjęła. W celu zapewnienia możliwości realizacji obliga giełdowego, nowela ustawy ma ułatwić wydzielenie z PGNiG spółki zajmującej się sprzedażą detaliczną gazu, bez obowiązku ponownego podpisania umów z milionami odbiorców.

W dniu 12 czerwca 2014 r. Senat przyjął pięć poprawek do nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie ciągłości praw i obowiązków związanych z obsługą zawartych umów z odbiorcami, zwłaszcza zaś możliwość stosowania dotychczasowej taryfy i wypełnienia obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych związanych wydzielaną częścią umów (w szczególności ostatnie decyzje UOKiK). Jedna z przyjętych poprawek ma umożliwiać wyodrębnionemu przedsiębiorstwu wejście w prawa i obowiązki spółki-matki, przede wszystkim podatkowe. Przyjęto też rozwiązanie, które nakłada na PGNiG S.A. obowiązek poinformowania partnerów biznesowych o tym, że na tych samych zasadach, na których operowała spółka-matka, będzie działać wyodrębniona spółka. Kolejna zmiana dotyczy praw i obowiązków, które mają przejść na wyodrębnioną spółkę w związku z zawartymi umowami… jeśli chcesz przeczytać całość skontaktuj się z nami przez zakładkę Kontakt.