Nowelizacja Prawa energetycznego w celu zapewnienia stosowania rozporządzenia REMIT

,

W celu zapewnienia stosowania rozporządzenia REMIT, niezbędne jest dokonanie odpowiednich modyfikacji przepisów krajowych, dlatego też Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa energetycznego. Dzięki nowym regulacjom będzie można wykrywać nadużycia na rynku energii.

W dniu 2 czerwca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne. Następnie projekt ten zostanie przekazany do Sejmu. Celem projektu jest konieczność zapewnienia stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT).REMIT nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek zapewnienia egzekwowania obowiązków przewidzianych w tym rozporządzeniu oraz określenie proporcjonalnych, skutecznych i odstraszających sankcji za naruszenia zawartych w nim przepisów, w celu skutecznego monitorowania hurtowego rynku energii oraz wykrywania manipulacji i innych nadużyć na tym rynku.

Projekt przewiduje rozszerzenie uprawień niektórych organów regulacyjnych oraz określenie sankcji za dokonywanie naruszeń obowiązków przewidzianych w przepisach rozporządzenia REMIT. Zapewnienie stosowania rozporządzenia REMIT wymaga... pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.