Nowe wyzwania przed przedsiębiorstwami energetycznymi

,

W dniu 17 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Najważniejsze zmiany dotyczą klauzul
niedozwolonych w umowach, a także instytucji ,,tajemniczego klienta”.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634) została
ogłoszona w Dzienniku Ustaw 16 października 2015 r. i nowelizacja wchodzi w życie po 6 miesiącach. Najważniejszą zmianą jest to, że o uznaniu zapisów
umowy za niedozwolone będzie decydować UOKiK, a nie jak dotychczas Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto, nowe przepisy umożliwią
Prezesowi UOKiK sprawdzenie sposobu oferowania przez przedsiębiorcę (w tym przedsiębiorstwa energetyczne) produktu lub usługi, a także procedury
zawierania umowy.

O uznaniu zapisów za niedozwolone, na mocy nowych uprawnień, będzie decydować UOKiK w drodze decyzji. Decyzje te będą miały skutek tylko w
odniesieniu do przedsiębiorcy, który je stosuje. Z inicjatywy konsumentów, rzeczników konsumentów, rzecznika ubezpieczonych oraz organizacji
konsumenckich, którzy uzyskają status zawiadamiającego, a także z urzędu będzie mogło być wszczynane postępowanie.

Nowelizacja umożliwia Prezesowi UOKiK sprawdzenie sposobu oferowania przez przedsiębiorcę usług, a także procedury zawierania umowy. Oznacza to, że
UOKiK może, za zgodą sądu, wysłać do przedsiębiorstwa energetycznego kontrolera udającego przeciętnego klienta. Będzie on mógł sprawdzić, czy
przedsiębiorca udziela konsumentom przed zawarciem umowy wszelkich wymaganych przez prawo informacji. Jednak sam przedsiębiorca będzie
informowany o czynnościach kontrolnych dopiero po ich zakończeniu. pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.