Nowe taryfy zatwierdzone

,

W dniu 17 grudnia 2015 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy kluczowym przedsiębiorstwom sektora gazowego, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Ceny gazu będą niższe. 

Prezes URE 17 grudnia 2015 r. zakończył postępowania o zatwierdzenie taryf ustalonych przez kluczowe przedsiębiorstwa sektora gazowego, tj.: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny (PGNiG OD), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., SGT EuRoPol Gaz oraz Polską Spółkę Gazownictwa (PSG). Pierwotne wnioski przedsiębiorstw różniły się znacząco od tych uznanych za uzasadnione.

Wskazać należy, że Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę gazową dla PGNiG i PGNiG OD jedynie do 31 marca 2016 r. Natomiast w przypadku GAZ-SYSTEM S.A. przedłużono okres obowiązywania taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych do dnia 30 czerwca 2016 r.

Taryfa PGNiG oznacza obniżenie średniej ceny gazu wysokometanowego dla odbiorców końcowych zużywających powyżej 25 mln m3 o 6,8%... pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.