Nowe taryfy PGNiG i PGNiG OD

,

Nowe taryfy PGNiG i PGNiG OD będą obowiązywać od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca br. Średnia cena dla PGNiG OD została obniżona średnio o ok. 8,3% od ceny dotychczasowej, a cena dla PGNiG została obniżona średnio o 9,92%.

Prezes URE zatwierdził nowe taryfy dla PGNiG i PGNiG OD, które rozpoczną obowiązywanie od dnia 1 kwietnia br. Zgodnie z prowadzoną polityką Prezesa URE jest to czwarta obniżka cen od stycznia 2015 r. Zgodnie z informacją przekazaną przez URE, PGNiG OD wnioskowało o wzrost cen gazu dla odbiorców mimo trwającego od ponad roku  spadkowego trendu cen gazu na TGE. Obie taryfy zostały zatwierdzone na okres jednego kwartału, tzn. do 30 czerwca br., pomimo że PGNiG OD wnioskowało o ustalenie półrocznego okresu obowiązywania taryfy.

Przechodząc do analizy cen taryfowych PGNiG OD, zarówno  średnia cena dla najmniejszego odbiorcy jak i średnia cena dla największego odbiorcy OSP przewidziana w nowej taryfie będzie niższa o 9,43% od ceny dotychczas obowiązującej. Średnia cena dla odbiorców OSD od 1 kwietnia br. będzie niższa o 9,33%, a średnia cena dla odbiorców OSP będzie niższa o 9,43% od ceny wynikającej z dotychczasowej ceny za paliwo gazowe. Średnia cena dla Punktu Wirtualnego będzie o 6,91 % niższa od aktualnie obowiązującej.

Przechodząc do analizy cen taryfowych PGNiG,  średnia cena dla odbiorców OSD od 1 kwietnia br. będzie niższa o 10,15%, a średnia cena dla odbiorców OSP będzie niższa o 9,75% od ceny wynikającej z dotychczasowej ceny za paliwo gazowe. Średnia cena dla największego odbiorcy OSP przewidziana w nowej taryfie będzie niższa o 6,70% od ceny dotychczas obowiązującej. Średnia cena dla Punktu Wirtualnego będzie o 9,75% niższa od aktualnie obowiązującej.

pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.