Postępowanie przeciwko PGNiG za niewykonanie obliga gazowego za 2014 r.

,

Postępowanie przeciwko PGNiG za niewykonanie obliga gazowego za 2014 r.

Spór dotyczy niewykonania przez spółkę obliga gazowego na 2014  r. URE wszczęło egzekucję z tytułu kary za niewykonanie obowiązku w wysokości 15 mln zł. Spółka prowadzi postępowanie odwoławcze w Sądzie Najwyższym i Urzędzie ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Spółka PGNiG toczy  z URE spór o niezrealizowanie obliga gazowego za 2014 r. W związku z uchwaleniem nowelizacji Prawa energetycznego spółka została zobligowana do  sprzedaży na TGE (lub rynku zoorganizowanym) 40% gazu wysokometanowego w 2015 r., który już został wprowadzony do krajowej sieci przesyłowej przez grupę kapitałową PGNiG.

Pełna treść dostępna tylko dla subskrybentów.